Artikler


Som nævnt på forsiden, har jeg skrevet nogle artikler til forskellige tidsskrifter, men de fleste af dem findes også her på siderne.

Det drejer sig om følgende:


"Freedom to move -Med Di.3 på Balkan". En artikel om genopbygningen af jernbanen i Kosovo efter krigen i 1999, med særligt fokus på de 4 Di.3-lokomotiver der blev doneret af de norske statsbaner NSB, til formålet.


"Historien om en svensk eksportsucces". En artikel om NoHAB's lokomotiver af typen MY/Di.3/M61, og deres virke ved de danske, norske og ungarske baner, der oprindeligt anskaffede typen. Artiklen blev skrevet i anledning af at de sidste eksemplarer blev taget ud af den ordinære drift hos de oprindelige ejere i 2001.


"Farvel til El.11". En mindre artikel om NSB's litra El.11 i anledning af at typen blev taget ud af ordinær drift i 1998. 


"Historien om NoHAB'en i Norge". En artikel, der indgik som et delelement af et temanummer af Dansk Jernbane-Klubs tidsskrift "Jernbanen", hvor flere forfattere bidrog med afsnit til en samlet historie om tilblivelsen og driften af NoHABs lokomotiver af MY/Di.3/M61-typen. Jeg havde æren af at skrive den norske del af temanummeret, og denne del er gengivet her.


"Hvor blev de af ? -En status over de sidste 86-vogne". En lille artikel om den videre skæbne for de sidste af NSB's motorvognsmateriel af type 86, i anledning af at NSB skilte sig af med disse.
 

"Jernbanen i Norge 150 år". En artikel om jernbanens udvikling i Norge gennem 150 år, skrevet i anledning af jubilæet i 2004. Artiklen hænger nøje sammen med den efterfølgende artikel "En tur med toget".
 

"En tur med toget ". En lille artikel om det materiel der anvendes på jernbanen i Norge i jubilæumsåret 2004, beskrevet som en togtur fra syd til nord. Artiklen hænger nøje sammen med den foregående artikel "Jernbanen i Norge 150 år".
 

"10 år på sporet af Skandinavien". En artikel i anledning af 10-året for Nordisk Jernbane-Klubs overtagelse af togsættet NSB BM 86.28 og NSB BDFS 86.76, der siden klubben overtog det, har været anvendt til talrige ture i de skandinaviske lande, og er blevet en af grundstenene i foreningens virke.
 

"En tur til Arendal". En lille artikel med en beskrivelse af Arendalbanen og dens trafik i slutningen af 80'erne, og de indtryk den som typisk norsk sidebane gav på det tidspunkt.
 

"ERTMS, GSM-R, ETCS, STM o.s.v. " En kort beskrivelse af hvad der ligger bag de mange nye forkortelser, der i slutningen af 90'erne begyndte at dukke op, når talen faldt på jernbanesikkerhed og nye signalsystemer.

 
"50 år med GM i Jugoslavien". En artikel skrevet i anledning af 50-året for leverancen af de første amerikanske GM-lokomotiver til det daværende Jugoslavien med beskrivelse af både den historiske baggrund, de 50 års leverancer og drift, og den nuværende situation.

 
"Med tog i Enver Hoxhas skygge". En artikel om jernbanerne i Albanien, hvor omfattende forfald og manglende ressourcer gør det mere og mere usikkert hvor længe der fortsat vil køre tog i landet.
 
 
På vej mod nye oplevelser.... Dansk Jernbane-Klubs MY 1126 mellem Roskilde og Lejre med særtog.
 

 
Menuen til venstre giver mulighed for at springe mellem de enkelte artikler, eller at returnere til forsiden. Under de enkelte artikler, er der desuden mulighed for at returnere til denne side.  Bemærk at alle artikler gengives, som de blev skrevet. Det betyder at der ikke er sket en ajourføring, og at oplysningerne i dem derfor ikke nødvendigvis længere er aktuelle, men at artiklen nærmere skal ses som et "tidsbillede". I dette grønne felt, vil du for hver artikel kunne se hvor og hvornår den oprindeligt er publiceret.
 

Jeg har som forfatter til artiklerne her på siderne ophavsretten til disse. Du er velkommen til at henvise til dem, eller citere fra dem med behørig henvisning til kilden. Jeg har intet økonomisk udbytte af mine artikler, og er kun interesseret i at de når ud til så mange som muligt, men jeg vil gerne have indflydelse på hvor de dukker op. Ønsker du at anvende hele eller dele af en artikel til publicering, er du derfor meget velkommen til at sende mig en mail. Der findes et link i det grønne felt nederst på forsiden.


Valget af fotos til nogle af artiklerne er et andet end det der oprindeligt er brugt i de trykte versioner af artiklerne. Det skyldes først og fremmest at jeg i de trykte artikler har brugt en lang række andre fotografers billeder, men for at undgå problemer med ophavsretten, anvender jeg på internettet alene mine egne fotos.

© 2023 www.christianbruun.dk