Bosnien-HerzegovinaBosnien-Herzegovina har en intensiv kulminedrift, der også genererer en del godstog med kul. Her er ZBH 441-096 under indkørsel til Jablanica med et langt tomtog.
ZBH 661-323 med et sydgående kultog venter på krydsning i Duboki Potok med ZFBH 661-306 der er på vej med et nordgående tog.

ZBH 661-323 ved Potpeć med et kultog. Selv om landet er fattigt, er kirker og moskéer ofte velholdte !


Et af dagens to tog mellem Tuzla og Brčko forlader her Bosanska Bijela trukket af ZFBH 661-267. Stationsbestyreren følger med på trinbrættet ud til den nordlige kommandopost.
Bosnierne er stærkt afhængige af deres jordbrug, og de fleste må have et lille stykke land for at kunne klare sig.
ZBH 661-305 på vej fra Bihać til Novi Grad forstyrrer tilsyneladende ikke markarbejdet. 
Novi Grad, eller Bosanski Novi er dels grænsestation til Kroatien, men også mellem Z
FBH (Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine) og ZRS (Željeznice Republike Srpske). Her er ZBH 661-305 netop ankommet med toget fra Bihać, mens ZRS 441-005 er klar til afgang med toget til Doboj og videre til Sarajevo.

Stationsbestyreren i Blatna overleverer instrukser til lokomotivføreren på ZBH 661-305.


Et kort blandettog med ZBH 661-305 mellem Blatna og Bosanski Otoka.ZBH 661-305 i Kulen Vakuf med et godstog fra Kroatien. Banen mellem grænsen ved Martin Brod og Biha
ć anvendes kun til lejlighedsvise godstog. Banen var i Jugoslaviens tid en vigtig forbindelse, og er derfor elektrificeret. Køreledningsanlægget har dog ikke fungeret syd for Blatna siden krigen.

ZRS kører lokaltog mellem Novi Grad og Blatna. Her er 441-401 netop ankommet til Blatna med en enlig vogn.


ZRS 441-055 holder her klar til afgang i Banja Luka med et blandettog til Doboj. 
Ekspressen fra Zagreb til Ploče ved adriaterhavskysten kører til perron i Banja Luka, trukket af ZRS 441-005.


Omkring Tuzla er der en del kulminer med jernbanedrift, blandt andet her i Banovi
ći Selo, hvor der er et omfattende 760 mm-anlæg.

Også damplokomotiver anvendes i minerne. Her er det 33-248, et forhenværende tysk "kriegslok", der stadig gør tjeneste ved minen i Dubrave

33-248 rangerer ved kullæsseanlægget i Dubrave.ZFBH råder over en del vogne, der er foræret landet efter Balkankrigen. Her er ZBH 441-113 fotograferet lige syd for Mostar på vej til Sarajevo med et tog bestående af  en gammel østtysk og 3 gamle svenske vogne, foruden en enkelt tidligere jugoslavisk vogn.


ZFBH 441-905 med eksprestog nord for Podlugovi.Lokaltoget fra Konjic til Sarajevo, trukket af 441-906, gør ophold i Pazari
ć så de lokale kan komme til byen og handle.

Alle billeder er mærket med copyright-mærke. Eftertryk/kopiering er ikke tilladt, men hvis man ønsker at anvende et eller flere af mine billeder, er man meget velkommen til at sende mig en mail. Det gøres fra forsiden, hvor der findes et link i det grønne felt nederst på siden.Menuen til venstre giver mulighed for at springe mellem de enkelte fotosider, eller at returnere til forsiden. Bosnien-Herzegovina har to jernbaneselskaber, Željeznice Republike Srpske (ZRS) der trafikerer den del af jernbanenettet, der ligger i Republik Srpska, og Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine (ZFBH), der trafikerer resten af jernbanenettet. ZFBH hed oprindeligt blot Željeznice Bosne i Hercegovine (ZBH), og når begge forkortelser ses her i teksten, er det fordi jeg bruger dén forkortelse det aktuelle lokomotiv er mærket med da billedet blev taget. Efterhånden vil betegnelsen ZBH helt forsvinde fra materiellet.
 

© 2008 www.christianbruun.dk