Bosnien-HerzegovinaBosnien-Herzegovina har næsten ingen international persontrafik længere. Eneste undtagelse er et togpar mellem Sarajevo og den kroatiske havneby 
Ploče ved Adriaterhavet, der kører tre dage om ugen i sommersæsonen. Toget, der her ses rulle ind på stationen i Mostar, køres med ŽFBH's moderne Talgo-materiel.

Talgo-togene har givet et enormt løft i standarden, men har også været årsag til de manglende internationale forbindelser. Man har ikke kunnet opnå enighed med de kroatiske forbundsbaner om kilometerudligning, så togene anvendes kun lokalt i Bosnien-Herzegovina, selvom intentionen var en anden. Et tog til Doboj forlader her Sarajevo.
 
Tidligere anvendtes standard personvogne, og de internationale tog bestod af et mix af kroatiske og bosniske vogne, hvorved der ikke var et økonomisk mellemværende mellem de involverede selskaber. Her er ekspressen fra Zagreb til Ploče ved at køre til perron i Banja Luka, trukket af 
ŽRS 441 005.

Situationen kompliceres yderligere af at der er to jernbaneselskaber i Bosnien-Hercegovina, hvilket fint illustreres i dette eksprestog til Zagreb, der er fotograferet lige nord for Podlugovi i den føderative del af Bosnien-Hercegovina. Den forreste vogn tilhører 
ŽFBH, den midterste ŽRS og den bageste kroatiske HŽ.

I Doboj står et af 
ŽFBH's Talgo-tog klar til afgang mod Sarajevo, mens et mere traditionelt persontog fra ŽRS står klar til afgang mod Banja Luka.

Bosnien-Herzegovina har en intensiv kulminedrift, der også genererer en del godstog med kul. Her er 
ŽBH 441 096 under indkørsel til Jablanica med et langt tomtog.
Mange af togene er tunge, og strækningerne bjergrige, så ofte ses forspandskørsel, som her hvor to 441'ere gør holdt i Kakanj.

ŽBH 661 323 med et sydgående kultog venter på krydsning i Duboki Potok med ŽFBH 661-306 der er på vej med et nordgående tog.

ŽBH 661 323 ved Potpeć med et kultog. Selv om landet er fattigt, er kirker og moskéer ofte velholdte !


Omkring Tuzla er der en del kulminer med jernbanedrift, blandt andet her i Banovi
ći Selo, hvor der er et omfattende 760 mm-anlæg.

Også damplokomotiver anvendes i minerne. Her er det 33-248, et forhenværende tysk "kriegslok", der stadig gør tjeneste ved minen i Dubrave

33-248 rangerer ved kullæsseanlægget i Dubrave.Der kører desværre ikke persontog omkring Tuzla længere, men tidligere var der to tog dagligt mellem Tuzla og Brčko. Et af disse forlader her Bosanska Bijela trukket af 
ŽFBH 661 267. Stationsbestyreren følger med på trinbrættet ud til den nordlige kommandopost.

ŽRS har persontog på banen fra Doboj til Petrovo Novo. Disse fortsatte tidligere til Tuzla, men ender altså idag desværre i Petrovo Novo, der er sidste station i Republik Srpska. ŽRS 813/814 nr. 043 er her ankommet til Lukavac, hvor ŽRS 661 274 har ventet på at persontoget skulle ankomme, inden den kan køre mod Doboj med sit godstog.
Lokaltoget betjener en del små samfund, som eksempelvis Kakmuz, hvor toget her gør holdt.


Bosnierne er stærkt afhængige af deres jordbrug, og de fleste må have et lille stykke land for at kunne klare sig. 
ŽBH 661 305 på vej fra Bihać til Novi Grad forstyrrer tilsyneladende ikke markarbejdet. For tiden (2023) er trafikken på denne linje desværre nedlagt.


Persontogene tager af og til godsvogne med, så man ikke skal køre dem særskilt. Et kort blandettog med 
ŽBH 661 305 ses her mellem Blatna og Bosanski Otoka.

ŽRS 441 055 holder her klar til afgang i Banja Luka ligeledes med et blandettog til Doboj.


ŽRS kørte tidligere også lokaltog mellem Novi Grad og Blatna. Her er 441 401 netop ankommet til Blatna med en enlig vogn.


ŽFBH råder over en del vogne, der er foræret landet efter Balkankrigen. Her er ŽBH 441 113 fotograferet lige syd for Mostar på vej til Sarajevo med et tog bestående af  en gammel østtysk og 3 gamle svenske vogne, foruden en enkelt tidligere jugoslavisk vogn.


Lokaltoget fra Konjic til Sarajevo, trukket af 441 906, gør ophold i Pazari
ć så de lokale kan komme til byen og handle.


Novi Grad, eller Bosanski Novi er dels grænsestation til Kroatien, men også mellem 
ŽFBH (Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine) og ŽRS (Željeznice Republike Srpske). Her er ŽBH 661 305 netop ankommet med et tog fra Bihać, mens ŽRS 441 005 er klar til afgang med toget til Doboj og videre til Sarajevo.

ŽBH 661 305 i Kulen Vakuf med et godstog fra Kroatien. Banen mellem grænsen ved Martin Brod og Bihać anvendes kun til lejlighedsvise godstog. Banen var i Jugoslaviens tid en vigtig forbindelse, og er derfor elektrificeret. Køreledningsanlægget har dog ikke fungeret syd for Blatna siden krigen.

ŽRS 661 274 forlader her Petrovo Novo med et godstog mod Doboj.Stationsbestyreren i Blatna overleverer instrukser til lokomotivføreren på 
ŽBH 661 305.

Alle billeder er mærket med copyright-mærke. Eftertryk/kopiering er ikke tilladt, men hvis man ønsker at anvende et eller flere af mine billeder, er man meget velkommen til at sende mig en mail. Det gøres fra forsiden, hvor der findes et link i det grønne felt nederst på siden.Menuen til venstre giver mulighed for at springe mellem de enkelte fotosider, eller at returnere til forsiden. Bosnien-Herzegovina har to jernbaneselskaber, Željeznice Republike Srpske (ZRS) der trafikerer den del af jernbanenettet, der ligger i Republik Srpska, og Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine (ŽFBH), der trafikerer resten af jernbanenettet
ŽFBH hed oprindeligt blot Željeznice Bosne i Hercegovine (ŽBH), og når begge forkortelser ses her i teksten, er det fordi jeg bruger dén forkortelse det aktuelle lokomotiv er mærket med da billedet blev taget. Efterhånden vil betegnelsen ŽBH helt forsvinde fra materiellet.
 

© 2023 www.christianbruun.dk