BulgarienBulgarien er et fattigt land, og jernbanen har stadig stor betydning for folks transportmuligheder, ikke mindst ude på landet. Her gør formiddagstoget til Kardam ophold i General Toshevo.
Både gods og persontransport er vigtigt. Her ruller en 44'er ind på stationen i Septemvri med et eksprestog, mens en tilsvarende maskine venter på at få lov at rulle videre i modsat retning med et godstog.44-maskinerne er at se alle vegne hvor der er køreledninger, og bruges også rigtigt meget til lokaltog, som her i Stara Zagora, hvor et lille tog ruller ind østfra.

Her mødes to 44'ere med hver deres persontog i Ruse-Razpredelitelna.Også de i den tidligere østblok allestedsnærværende togsæt fra RVR i Riga bruges i lokaltrafikken i Bulgarien. Her står to ret hårdt grafittiramte togsæt klar på stationen i Varna.
Og her er et tilsvarende sæt i Sofia. Type 32-sættet er bygget hos RVR i Riga i 1973.

 

De bulgarske baner har investeret i nye togsæt fra Siemens der, sammen med den unge piges moderne stil, står i stærk kontrast til den trøstesløse beton på bane- gården i Sofia.
Desiro-togene fra Siemens er anskaffet i både diesel- og el-varianter. Her er det et af el-togene, der venter på afgang fra stationen i Septemvri, dengang togene stadig var nye og skinnende.
Desværre har både grafitti og almindeligt slid og ælde ramt togsættene, så de fleste ser desværre ud som dette sæt, der står klar i Karlovo til at afgå som lokaltog til Plovdiv, mens en 44'er netop er ankommet med sit lokaltog fra Sliven.Ikke alle lokomotiver er lige så elegante som 44'erne. Type 61 ligner mest noget et barn har sat sammen af Lego-klodser, på trods af at de kommer fra samme fabrik som 44'erne. Her er en 61'er netop ankommet til Sofia med et lokaltog.Men også på lokomotivfronten har man investeret i nyt. I dette tilfælde Siemens Smartron-lokomotiver. Her forlader et af disse banegården i Sofia med et eksprestog til Varna.
Banegårdshallen i Sofia er, som det har været typisk for nyere stationer i østbloklandene, gigantisk. Tidligere havde den også dette meget tydeligt kommunistiske design, men en senere renovering, har desværre skjult det idag.Heldigvis kan jernbanen i Bulgarien godt finde ud af at bibeholde de helt anderledes små standsningssteder, som eksempelvis Kamenni Karieri, der blot består af to ganske korte perroner og en lille træhytte. Et lokaltog til Burgas bremser ned for at optage to rejsende.


I General Toshevo er der lidt flere passagerer der venter på toget, men her er der heldigvis et skyggefuldt træ at vente under.

Burgas er en af de to vigtige havnebyer ved Sortehavet, og stationen bærer da også præg af en vis klasse. En af de allestedsnærværende 44'ere holder her klar med et mindre tog til Sofia.
Den anden vigtige Sortehavsby er Varna. Herfra er der nattogsforbindelse med Sofia, hvor der også indgår direkte sovevogn fra Dobrich nord for Varna. Sovevognen medfølger i eftermiddagstoget fra Varna til Dobrich, for at kunne udgå derfra, og er her på vej efter 07 106.


Varna er en meget betydende havneby. Der er både stor trafik med gods og med passagerer til Sortehavskysten. En 55'er rangerer her med personvogne ved depotet.
Der er i det hele taget betydelig rangering med personvognsstammer i Bulgarien. En tyskbyggede 52'er er her beskæftiget med rangering på banegården i Sofia.

De ukrainskbyggede 07'ere er et levn fra østtiden, og de anvendes idag fortrinsvis til godstog. Enkelte bruges dog til persontog på enkelte sidebaner. Her mødes to eksemplarer i Dobrich med hver deres tog til hhv. Kardam og Varna.Det kan ikke være trækkraften det kniber med på de små tog på sidebanen til Kardam. Én vogn er normaloprangeringen, hvis ikke toget køres med et Desirotogsæt. Her er det imidlertid 07 126 der er på vej mellem Ravnets og General Toshevo.07'erne anvendes mange steder i godstrafikken. Her hviler 07 061 ud i Razgrad mellem to tjenester.


Med fri konkurrence på jernbanen, er der dukket nye godsselskaber op. Et af de første var Bulmarket, der bl.a. har købt brugte EA-lokomotiver af DSB. Efter ankomst til Bulgarien er maskinerne blevet nymalet i DSB's farver, men med store Bulmarketlogo'er på siden. Her står 86 002 (tidl EA 3003) klar med et godstog på godsbanegården i Ruse.
Nogle af de senest ankomne EA-lokomotiver er dog kommet i nye farver ved tilføjelsen af lidt blå og grå til DSB's nye røde farve. Her er det Bulmarkets 86 007, der har en fortid som EA 3007, der står parkeret i Varna.Også DB Cargo benytter sig af tidligere EA-lokomotiver. Her står en helt nyrevideret 86 019 (tidl. EA 3019) sammen med 86 013 (tidl. EA 3013), der stadig er i DSB rød-sort bemaling, parkeret i Karlovo.
Og her passerer 86 017 (tidl. EA 3017) og 86 019 (tidl. EA 3019) igennem Tzerkovski med et godstog.


En anden privat operatør er TBD Cargo, der transporterer kul til kraftværker i Bulgarien. Her ses et af selskabets kultog i Karlovo.

Port Rail startede egentlig som et selskab, der rangerede på havnen i Burgas, men idag er man både godsoperatør, vedligeholdsværksted og tilbyder rangertjenester, som her i Pirdop, hvor der rangeres med tankvogne med svovlsyre fra den lokale fabrik.


Det staslige jernbaneselskab er naturligvis også aktive med godstransport. Her er det en 06'er, der rangerer med et godstog i Filipovo.

Stationsbestyreren er altid synlig på stationen, når et tog er gennemkørende. Her er det et godstog på vej fra Burgas, der passerer igennem stationen i Anton.

International godstrafik forekommer langt inde i landet. Her er det en østrigsk 1116'er, der passerer igennem Tzerkovski med et godstog fra Burgas.

I området omkring Burgas indvindes salt fra inddæmmede søer. Saltet bliver trans- porteret med smalspor til omladepladser, hvor det kan komme på lastbiler.Her er et træk salt på vej fra inddæmningsområdet.
-Og her er et læs tomme vogne på vej retur gennem det høje græs.Smalspor er ikke kun industribaner, men også regulær jernbanedrift. Ved Dobri- nisthe er der mange populære skisports- områder, der bedst nås med smalsporstog fra Septemvri, men undervejs er der ad- skillige byer, der nyder godt af trafikken hele året. Her er en 75'er med et person- tog kort før Razlog.

I Velingrad fornemmer man at der er tale om en bane med væsentlig trafik. Pas- sagerudbyttet er ganske stort.


Jernbanens transportrolle ses også af mængderne og arten af rejsegods og bagage. Her læsses der ombord i toget til Dobrinishte i Bansko.

Rangering i Septemvri. Der kan blive tale om ganske lange tog på banen mellem Septemvri og Dobrinishte.


Værkstedsfaciliteterne i Septemvri er hovedsageligt under åben himmel. Her er en personvogn ved at få skiftet bogier.


Lada'er kan bruges til meget. Her trækkes en bladfjeder til en jernbanevogn op af bagagerummet ved værkstedet i Septemvri.

En 07'er står klar med morgentoget til Varna på stationen i Dobrich.


Alle billeder er mærket med copyright-mærke. Eftertryk/kopiering er ikke tilladt, men hvis man ønsker at anvende et eller flere af mine billeder, er man meget velkommen til at sende mig en mail. Det gøres fra forsiden, hvor der findes et link i det grønne felt nederst på siden.Menuen til venstre giver mulighed for at springe mellem de enkelte fotosider, eller at returnere til forsiden.
 

© 2022 www.christianbruun.dk