Danmark i 80'erneIntercity-togene mellem landsdelene med røde MZ-lokomotiver og røde vogne var meget synonymt med DSB i 80'erne. Her er MZ 1436 på vej ud fra Fredericia på sin vej mod Nyborg hvor færgen venter.
DSB lancerede i 80'erne også fremtidens lyntog. Det var et 5-vogns persontog med en styrevogn i hver ende, og et lokomotiv skulle så skubbe toget mod færgen, henholdsvis trække det fra færgen over Storebælt. Her holder et af de to prototypesæt der blev bygget før projektet blev opgivet på København H.

ME-lokomotiverne blev leveret igennem 80'erne, og blev de sidste GM-lokomotiver DSB fik bygget. Her mødes to eksemplarer i Roskilde.

Det røde designprogram fra 70'erne var ikke helt gennemført i 80'erne. Særligt lokomotiver kørte stadig rundt i brune farver, som her hvor MZ 1425 forlader København H med et regionaltog.
Der var også i 80'erne stadig MO-vogne i drift enkelte steder. Her er MO 1820 på vej ind på Snekkersten station med et tog fra Hillerød.

3 lokomotiver til 2 vogne må siges at høre til sjældenhederne. MX 1014 er den ordinære trækkraft på dette styrevognstog fra Frederikssund til Ballerup, men MZ 1422 og 1413 der har været i Frederikssund med hver sit militærtog er blot spændt foran for at undgå unødige krydsninger med andre tog.

Lyntogene blev til Sølvpile i 80'erne. I en overgansperiode så togene noget besynderlige ud med sølvgrå og røde vogne sammenblandet. Her er MA 470 på vej ud fra Københavns Hovedbanegård.
Lyntogene forbandt København med en række jyske byer, men fungerede i høj grad også som lokaltog i visse dele af Jylland. Her krydser et lyntog et MR-togssæt i Ølgod.
Storebælt var i sagens natur et væsentligt knudepunkt i landsdelstrafikken, og der var altid masser af liv ved færgelejerne. Her er MZ 1403 ved at trække sit Intercity-tog ud, mens et MA-lyntog kører i land på det andet spor. Intercitytogets lokalvogne til rejsende uden pladsbillet står klar ved perronen.

De store færgelejer til IC-færgerne betød en særdeles effektiv afvikling af færgerangeringen. Her er MZ 1434 på vej ud over klappen med et Intercitytog.


Storebælt var ikke det eneste sted, der var jernbanefærge. Mellem Danmark og Sverige var der ikke mindre end to ruter, indtil København - Malmö blev nedlagt. Her har MH 402 netop sat en række tankvogne ombord på M/F Malmöhus, og bådsmanden har hentet fragtpapirerne hos rangerpersonalet.

Lokal godstrafik var der også en hel del af i 80'erne. Her holder MX 1034 i Odense med et lille træk sukkervogne til sukkerfabrikken i Assens.

Sukkerfabrikkerne var en god kunde hos DSB. Her er MH 369 igang med at rangere sukkervogne ved Gørlev sukkerfabrik.


Også de små godskunder kunne dengang blive betjent af banen. Her er MY 1110 ved det nordlige indkørselssignal i Ølgod med en enkelt E-vogn til Ølgod station.

Rangermaskiner var der i sagens natur mange af rundt omkring, og mange mindre stationer havde en rangertraktor stationeret. Her er det Ardelttraktor nr. 113, der står parkeret i Hedehusene.
De noget nyere Köf-traktorer sås også ved mange mindre stationer. Her er Köf 272 på vej op fra havnen i Frederikssund med en enkelt vogn.

Privatbanerne befordrede også en del gods. Særligt Frederiksværkbanen, der havde stålvalseværket som kunde havde en betydende godstrafik. Her er HFHJ M9 klar til afgang fra Hillerød til Frederiksværk med et træk tomme fladvogne til stålvalseværket.


Frederiksværkbanen havde også op i 80'erne lokomotivtrukne tog. Morgenens første persontog fra Hundested bestod af marcipanbrødet HFHJ M8 og en enlig Cle-vogn.
En del privatbaner anskaffede brugt materiel forskellige steder fra, således også Østbanen, der havde et antal svenske skinnebusser. Her forlader en af dem Stubberup station.
Østbanen havde også fået Y-togsmateriel. Her holder en af de solokørende lynetter og en svensk skinnebus foran remisen i Hårlev.

Nogle privatbaner havde i 80'erne stadig gennemgående tog på statsbanestrækninger, som her hvor en af Odsherredsbanens Mo-vogne er på vej ud fra Roskilde med to vogne som direkte tog fra København til Nykøbing Sjælland.DSB havde også forskellige "gennemgående" tog. Her er MZ 1441 på vej ud fra Holbæk med et af de såkaldte "bådtog" med forbindelse i Kalundborg til færgen til Århus. Oprangeringen var  MZ-Bn-Bn-Bf-Bf-Bf-Bf-BD-Af, hvor de to Bn-vogne var til lokale rejsende, mens de mere komfortable Bf- og Af-vogne var beregnet på rejsende til færgen.

Internationale tog var der også masser af, især fra København, men også fra Århus. Her er MZ 1405 fotograferet i den sydlige udkant af Fredericia med et tog til Tyskland. 


Nattog kørte der også, og det betød naturligvis rangering, som her i Fredericia, hvor MH 308 er ved at rangere en liggevogn væk. Liggevognen til Fredericia blev koblet af nattoget fra København i løbet af natten, men kunne disponeres af de rejsende til kl. 8.


En særlig designvariant var MZ 1420 og den ene front på MZ 1403. Her havde småskader betydet at det var nødvendigt at reparationsmale, og vingehjulet blev erstattet af DSB-bogstaverne, uden at maskinerne dog blev ommalet ved den lejlighed. Her er MZ 1420 på vej ud fra Købanhavn H.
 

Hjørnevinduerne forsvandt efterhånden fra MZ-lokomotiverne. Her gør MZ 1422 ophold i Vojens med et kort sydgående tog.

På depoterne blev lokomotiverne naturligvis serviceret. Her er det vinduesvask på maskindepotet i Århus, hvor designprogrammet er slået igennem på de maskiner der står her lige nu.
Man må nu erkende at de ældste MZ-lokomotiver var flottere med hjørnevinduerne i behold, og i de oprindelige farver. Her står MZ 1417 parkeret på maskindepotet i København og venter på næste opgave.Tilbage i 80'erne var der stadig mange små depoter. Her er MX 1012 og MX 1001 parkeret på depotet i Korsør.


Elektriske togsæt var i 80'erne alene noget man havde på S-banen. Elektrificeringen af fjernbanen var så småt startet, men kun med lokomotivtrukne tog. Her ruller et af F-linjens tog til perron i Hellerup.
Ambitionerne var der dog for elektriske togsæt, og også for dobbeltdækkermateriel. I 1989 lånte DSB et par franske dobbeltdækkertog, der blev anvendt i prøvedrift mellem Helsingør og Roskilde. Her er en stamme parkeret i Roskilde.


Det ypperste banen præsterede i 80'erne var lyntogene mellem København og provinsen. De første IC3-tog blev leveret i slutningen af 80'erne, men i december 1989, hvor dette MA-lyntog er fotograferet under passage af Roskilde station, kørte MA'erne stadig de vigtigste af DSB's tog.


Alle billeder er mærket med copyright-mærke. Eftertryk/kopiering er ikke tilladt, men hvis man ønsker at anvende et eller flere af mine billeder, er man meget velkommen til at sende mig en mail. Det gøres fra forsiden, hvor der findes et link i det grønne felt nederst på siden.Menuen til venstre giver mulighed for at springe mellem de enkelte fotosider, eller at returnere til forsiden.
 

© 2009 www.christianbruun.dk