Danmark i 90'erneMA-lyntogene overlevede kun få uger ind i 90'erne. Her holder MA 463 med styrevogn BS 485 i front klar til afgang fra Esbjerg med det absolut sidste ordinære MA-lyntog fra Struer til København via Esbjerg d. 27. januar 1990.De nye IC3-tog overtog som noget af det første lyntogsløbene. Her er to sæt fra forrest Struer, bagest Frederikshavn netop blevet sammenkoblet i Langå, før færden går videre mod København.
Intercity-togene fortsatte dog et stykke ud i 90'erne med de velkendte røde vogne. Her forlader MZ 1402 Randers med et nordgående tog.

Prototype-lyntoget fra 80'erne blev anvendt som IC-materiel. Her står MZ 1410 klar i Frederikshavn med et IC-tog til København bestående af et af de to prototypesæt og et par B-vogne som lokalvogne til Nyborg Færge.I 90'erne var internationale tog stadig store, blandede og lokomotivtrukne. Her forlader MZ 1453 Høje Taastrup med et langt tog til Rødby Færge.

Berlinmurens fald og åbningen af Østeuropa gav i begyndelsen af 90'erne forbindelserne over Gedser en opblomstring. Her letter MZ 1461 fra Gedser med Østersø-expres på ikke mindre end 12 vogne i juni 1992.Sverigestogene blev derimod mindre i 90'erne. Med indsættelsen af svenske Y2 (magen til IC3) blev mange af forbindelserne overtaget af dette materiel, der selv kører til og fra færgerne. Meget mere effektivt, men meget mindre charmerende end den gamle færgerangering.

Godstogene krævede imidlertid færgerangering i stor stil. Her er MZ 1459 igang med at trække vogne i land fra M/F Trekroner ved DanLink-færgelejet i Københavns Frihavn.
DanLink-godstogene kørte gennem tæt befolkede boligområder i København, og kun MX og MZ4 måtte normalt benyttes på grund af støjkrav. Her passerer MX 1014 og en ukendt MZ4 overkørslen ved Vordingborggade på Østerbro.DanLink betød i det hele taget meget arbejde for MX-lokomotiverne, der efterhånden ikke blev brugt så mange andre steder. Her er det MX 1004 og MX 1030 i forspand, der forlader Lersøen med et godstog.MY-lokomotiverne var dog også godt beskæftiget med gods i 90'erne. Her er MY 1141 på vej ned ad bakken fra Hjulby mod Nyborg med et godstog.Intet varer dog evigt, og 90'erne var nok dét årti, hvor flest MY og MX-lokomotiver måtte lade livet. Her ses resterne af en MY'er hos ophugger Henriksen i Århus.

Mange MX-lokomotiver undgik dog skærebrænderen. Behovet for dem var uklart, og en del blev hensat. Her står en række med MX 1030 forrest på Københavns Godsbanegård og venter på deres videre skæbne.Efterhånden fik privatbanerne mulighed for at overtage MX-, og senere også MY-lokomotiver fra DSB, ligesom man overtog egnede personvogne samme steds fra. Odsherredsbanen valgte dette meget stilrene design til deres tog.Frederiksværkbanen kørte også i en kort periode enkelte persontog med MX. Her beholdt man dog DSB-farverne på vognene og nøjedes med at male lokomotiverne i eget design.
På et tidspunkt viste det sig, at DSB havde været lige hurtige nok til at sælge MX-lokomotiver, og man måtte i en periode leje en MX'er tilbage fra Frederiksværkbanen. HFHJ MX 17 ses således her bag MZ 1456 i et DanLink tog i på Østerport. Ved siden af står stadig DSB-ejede MX 1024.


Privatbanerne kørte også i stor stil videre med sit ældre materiel, som her hvor et af Frederiksværkbanens Y-tog ses mellem Hillerød og Brødeskov dér hvor St. Hestehave trinbrædt lå engang.


Også Odsherredsbanens to MO-vogne kørte lystigt videre, som her med et aftentog mellem Vig og Grevinge.


Nogle baner fik dog i 90'erne helt nye togsæt. Scandia i Randers leverede IC2-togsættene, der var udviklet på basis af DSB's IC3-tog til et par baner. Her ses et af Frederiksværkbanens togsæt ankomme til Brødeskov.Nærumbanen fik udskiftet sine solokørende Y-tog med nye Regiosprintere i løbet af 90'erne. Her krydser to Y-tog på Ørholm station.

Lemvigbanen overtog både MX og MY fra DSB, men kun til brug for godstog. Persontogene kørtes med banens tre Y-tog, der i løbet af 90'erne blev udvidet med en solokørende vogn fra Nærumbanen og senere yderligere en fra Nordjyske Jernbaner. Her mødes to af banens oprindelige Y-tog i Lemvig.

I 90'erne opstod en ny "privatbane", idét selskabet Privatbanen Sønderjylland stiftedes. Selskabet havde ikke egen bane, men kørte gods i konkurrence med DSB, efter at et EU-direktiv åbnede denne mulighed. Selskabet anvendte brugte MY-lokomotiver fra DSB, og MY 1132 blev i fronten prydet af direktivets nummer i EU's stjernekreds-symbol.


Selvom der var opstået fri konkurrence, kørte DSB stadig masser af gods, og betjente også stadig mindre kunder, ihvertfald i starten af årtiet. Her er MT 166 ved at rangere to tomme E-vogne ned til skrotfirmaet Uniscrap i Københavns sydhavn. Vognene skal fyldes, ikke skrottes !

På ankomst- og afgangsristen ved Københavns Godsbanegård var der stadig masser af aktivitet midt i 90'erne. MZ 1460 er klar til afgang med et godstog, mens MY 1154 er på vej op fra maskindepotet for at blive koblet til et andet godstog. MH 411 og 366 er i fuld gang med rangeringen.


Et godstog er netop ankommet til Østerport med MZ 1452 i front en kold vinternat.
 


I 90'erne forsvandt Storebæltsfærgerne til fordel for den faste forbindelse. Hermed forsvandt utallige arbejdspladser og et altid aktivt og spændende miljø. Her er MT 167 igang med at skubbe vogne ombord på M/F Asa-Thor i Korsør en tidlig morgen.Befolkningen tog flot afsked med færgeoverfarten. Her er M/F Dronning Ingrid netop ankommet med de absolut sidste jernbanevogne. og der køres ind på færgen med MY 1125, der trak Dansk Jernbane-Klubs afskedstog ud.

 

Med den faste forbindelse forsvandt også Postbureautogene, hvor posten sorteredes undervejs. Nu var transporttiden kortere, og posten transporteredes færdigsorteret. Her læsses postbureauvogne på Postterminalen i København.Posttogene forbandt et antal postterminaler i Danmark. Her er lokomotivføreren på ME 1513 i færd med at taste nye data ind i ATC-anlægget efter at have ekspederet post i Ringsted.
Den faste forbindelse var en ingeniørmæssig bedrift, og har om noget bundet landsdelene sammen. Her er et MR-tog på lavbroen i forbindelse med en udflugt Dansk Jernbane-Klub arrangerede til anlægget.MR-togene blev mest brugt på sidebaner, omend de også har været indsat i landsdelstog som "Englænderen" København-Esbjerg. Her gør et MR-sæt ophold i Haslev.
S-togene krøb i 90'erne. Man begyndte at køre med 2-vognstog i ydertimerne for at spare slitage og energi. Her gør et to-vognstog ophold i Allerød på en sommeraften.
De velkendte S-tog fra 60'erne og 70'erne blev i 90'erne gradvist erstattet af nye tog på enkeltakslede bogier. Et af de nye togsæt ses her på Københavns Hovedbanegård.
S-banen måtte også dele plads med "store tog" på ringbanen omkring København. Her mødes et S-tog på Fuglebakken station med MZ 1456, der er på vej mod syd med et godstog.Alle billeder er mærket med copyright-mærke. Eftertryk/kopiering er ikke tilladt, men hvis man ønsker at anvende et eller flere af mine billeder, er man meget velkommen til at sende mig en mail. Det gøres fra forsiden, hvor der findes et link i det grønne felt nederst på siden.Menuen til venstre giver mulighed for at springe mellem de enkelte fotosider, eller at returnere til forsiden.
 

© 2009 www.christianbruun.dk