ItalienEt styrevognstog trukket af E464.245 under indkørsel til Ala i Norditalien.Omkring de større byer anvendes meget dobbeltdækkermateriel, som eksempelvis ALe426-togsættene, hvor et her ses under indkørsel til Napoli Centrale.

Dobbeltdækkervogne anvendes naturligvis også i stor stil. Her i et styrevognstog til Ancona, der er under indkørsel i Piacenza. 


Langt de fleste jernbaner med persontrafik er elektrificeret, men en del mindre sidebaner har stadig dieseldrift. Den eneste dobbeltsporede ikke-elektrificerede jernbane på det italienske fastland er strækningen fra Granarolo til Poggibonsi. Her gør  D445.1091 ophold i Poggibonsi-S.G. med et regionaltog til Chiusi.

Størstedelen af persontrafikken på de ikke-elektrificerede sidebaner køres med ALn 668-motorvogne. Her holder 668.3324 klar  med et af dagens tog fra L'aqula.

ALn668-vognene køres ofte flere sammen. Her er det 3187 og 3160 der forlader Poggibonsi-S.G. i retning mod Sienna.


En del ALn668-vogne er udrangeret gennem årene, men denne blev det nok lidt hurtigere end beregnet. ALn668.3331 henstår her i Rocco di Corno efter en brand.
En del af sidebanerne er imidlertid også elektrificerede. Her ankommer ALe502.085 til Fidenza med et af dagens tog fra Salsomaggiore.

I lokalområdet omkring grænsen til Schweiz ved Chiasso køres regionaltog i samarbejde mellem SBB og FS under navnet TILO. Togsættene er registrerede i Schweiz. Her er RABe 524 019-7 under indkørsel til Como på sin vej til Bellinzona i Schweiz.


Smalspor findes også. Her er det selskabet Circumvesuviano's tog med ETR 111 der står klar til afgang i Sorrento. Circumvesuviano driver 138 km elektrificeret smalspor i Napoli-området.
Import af trækkraft kendes også i Italien. Selskabet Sangritana, der både driver gods- og persontrafik har anskaffet 8 brugte diesellokomotiver af type 753 i Tjekkiet. Et af disse, nu med nummeret D752.507, holder her pause mellem to jobs på Napoli Centrale.

 
Italienerne har en lang tradition for dobbeltlokomotiver med tre 2-akslede boggier. Et af de klassiske lokomotiver,
E 656.457 ses her i originaldesign på Napoli Centrale. 
Et andet meget typisk italiensk design er det oprindelige Pendolino-tog, ETR 450. I deres sene år, er de blevet nedgraderet til en maksimalhastighed på 200 km/t og anvendes på mindre væsentlige strækninger. Her ses 450.017 i Perugia med et tog til Rom.

 
På de større strækninger køres mange lokomotivtrukne eksprestog. Her er E632.031 under indkørsel til Piacenza med et langt Intercitytog.
 
Og i modsat retning ankommer E444.080 med et andet eksprestog.


 
Til den grænseoverskridende trafik over Brenner-passet har FS lokomotiver af typerne E405 og E412. Her ses E 405.004 med et Eurocity-tog til Verona i Brennero.
 
I Brennero skifter kørestrømmen midt på banegården, så når et Østrigsk lokomotiv er rullet ind på banegården med et tog, må et rangerlokomotiv trække det fra toget, og skubbe det tilbage på "østrigsk strøm" Her har ÖBB 1116 054-6 netop fået et skub af  245.6020, så den selv kan rulle tilbage til den østrigske del af banegården.
 
I godstrafikken anvendes lokomotiver ofte grænseoverskridende. Her er SNCF 436331 på vej gennem Fidenza med et gastankvognstog.
Alle billeder er mærket med copyright-mærke. Eftertryk/kopiering er ikke tilladt, men hvis man ønsker at anvende et eller flere af mine billeder, er man meget velkommen til at sende mig en mail. Det gøres fra forsiden, hvor der findes et link i det grønne felt nederst på siden.Menuen til venstre giver mulighed for at springe mellem de enkelte fotosider, eller at returnere til forsiden.
 

© 2008 www.christianbruun.dk