NorgeEt af de nok mest klassiske norske jern-
banemotiver må være en Di.3 på vej over Kylling Bru med persontog.


En af de vigtigste jernbaner i Norge er Bergensbanen, der ligeledes indbyder til mange klassiske motiver, som her hvor dagtoget til Oslo gør ophold på Finse station.
Også et meget "norskt" motiv: En Di.3 er på vej fra Trondheim til Storlien med et eksprestog til Stockholm.


Noget andet meget norskt er de mange sidebaner, hvoraf mange desværre er nedlagt. Arendalbanen eksisterer dog endu, omend i dag som elektrificeret strækning. Her ankommer et af dagens tog med en BM 86-motorvogn og en ekspresgodsvogn til Arendal.


Direkte vogne fra sidebanerne eksisterede helt op i 90'erne. Her er en BM 86-vogn i Arendal ved at blive tilkoblet til en B3-
vogn der i Nelaug bliver koblet ind i Sør-
landsbanen tog til Oslo.
Når der ikke var direkte vogne, var der som regel korrespondance til hoved-
banernes tog. Her er Flekkefjordbanens BM 89-motorvogn klar til afgang fra Sira, når der er udvekslet passagerer med Sørlandsbanens tog til Stavanger.I Nordagutu mødes Bratsbergbanens elektriske BM 65-togsæt med et af Sørlandsbanens eksprestog fremført af en El.13 med type 7-vogne.

Norges statsbaner fik tidligt elektriske motorvogne til nærtrafikken. BM 65 kom oprindeligt i 1936 og var den første større serie af elektriske motorvogne. Tidligere typer havde kun været bygget i få eksem-
plarer. Her ses en af vognene ved et af Bergensbanens mange små trinbrædder.


Efterfølgeren var BM 67, der primært ad-
skilte sig i det tekniske. BM 67.01 står her på depotet i Kristiansand, endda malet i nye designfarver.

BM 67 blev så efterfulgt af BM 68, der heller ikke skilte sig meget ud fra forgæng-
erne. En motorvogn og en styrevogn af type 68 står her parkeret ved depotet i Kristiansand.
I slutningen af 60'erne kom der dog lokal-
togssæt af en helt ny type. Et BM 69-tog bestående af flere sammenkoblede sæt er her under indkørsel på Arna station på Bergensbanen.
Seneste skud på stammen er lokaltogs-
sættene af litra BM 72, leveret af italienske AnsaldoBreda. Her ankommer et togsæt til Oslo S.

En ny slags lokaltog opstod i 1998, med bygningen af jernbane til Oslos nye luft-
havn Gardermoen, og et eget togsystem med såkaldte flytog litra BM 71. Et togsæt er her klar til afgang fra Oslo S.
BM 71 dannede platform for 90'ernes bud på eksprestog, BM 73. Her er en 40 år gammel Di.3 netop ankommet til Dombås med et persontog fra Åndalsnes, mens et helt nyt BM 73-togsæt fra Trondheim til Oslo gør et kort ophold.Di.3 har været arbejdshesten på de ikke-
elektrificerede strækninger fra dampdrift-
ens ophør til de sidste forsvandt i 2001. Her holder Di.3 630 klar i Trondheim med et tog der skal ad Rørosbanen mod syd.
På en råkold vinterdag ruller Di.3 633 ind på sidesporet i Gudå med et godstog til Meråker for at mødes med eksprestoget fra Stockholm til Trondheim.


.Noget andet meget norskt er den udbredte trafik med nattog, der desværre er mind-
sket kraftigt i de senere år. Højt mod nord er der masser af lys, og når nattoget er klar til afgang fra Åndalsnes, er der stadig dagslys i sommermånederne.Nattoget på Nordlandsbanen er meget stort, og har normalt en særlig togvarme-
vogn efter lokomotivet. Når denne er til eftersyn eller lignende, må der anvendes to lokomotiver, som her hvor en Di.4 og en Di.3 er klar til afgang fra Trondheim mod Bodø.

.

Nattoget fra Trondheim til Oslo fremføres af elektrisk lokomotiv, som her hvor El.16 2215 er klar til afgang fra Trondheim mod Oslo.

Flåmsbanen havde også tidligere nattogs-
forbindelse med Oslo. En El.11 trak toget, der her ses klar til afgang i Flåm, på den korte strækning til og fra Myrdal, hvor den enlige sovevogn blev indkoblet i nattoget fra Bergen.Tidligere var der to nattog mellem Oslo og Tronheim, ét over Dovrebanen og ét over Rørosbanen. Her er sidstnævnte ved at blive læsset med rejsegods på Oslo S. Toget blev trukket til Hamar af en El.13-
maskine, hvorefter en Di.3 tog over resten af vejen til Trondheim.


El.13-lokomotiverne har været en trofast slider i mange år, og så sent som i 1990 kunne man stadig opleve et syn som dette på værkstedet i Grorud: En El.13 er totalt adskilt og igang med en gennemgribende revision.På værksted Marienborg i Trondheim kunne man få år senere se de nyleverede Di.6-lokomotiver i mere eller mindre ad-
skilt stand mens leverandøren forsøgte at få dem til at fungere. Heldigvis havde man stadig mange Di.3-lokomotiver i drift, og ordren på Di.6 aflystes da også fuldstæn-
digt senere.

NSB har indkøbt forskelligt brugt materiel igennem årene. Ét af disse indkøb var en brugt svensk T44, der hos NSB hed Di.7 634, der var stationeret i Narvik. Maskinen ses her ved NSB's værksted i Narvik.

 


Til Flekkefjordbanen indkøbte man lige-
ledes 5 brugte svenske Y7-skinnebusser, der blev til litra BM 89. En af disse vogne er her ved at blive vasket i remisen i Flekkefjord.
Mangel på rangertrækkraft betød at man på et tidspunkt indkøbte brugte lokomo-
tiver i Tyskland af baureihe 260. Disse blev hos NSB til Di.5. Her ses nr. 873 i Trondheim.

 Også personvognsmateriel har man hen-
tet i udlandet. Fra DSB købte man et antal gamle Af-vogne, der hos NSB blev 2.-klasse vogne litra B6. En af disse ses her i Kristiansand.
En del materielmangel er nu også blevet løst ved at leje materiel. Her holder en indlejet T44 i Hommelvik med et godstog og venter på det krydsende BM 92-sæt.
I en periode havde man også indlejet en større mængde hollandske 6400-lokomo-
tiver. Disse lokomotiver gav samtidigt er-
faringer til de senere bestilte Di.8-lokomo-
tiver. Her ses NS 6457 igang med range-
ring i Hønefoss.
Godstrafikken har i det hele taget stor betydning i Norge, ikke mindst på grund af et dårligt vejnet og store afstande. En Di.2 er her igang med oprangering af et gods-
tog i Bergen.
El.14-lokomotiverne har været anvendt i alle større tog, men særligt i godstog har det været flittigt anvendt. Et af Bergens-
banens mange daglige godstog passerer her i gennem Finse station.
Den tungeste godstrafik findes dog uden tvivl på Ofotbanen, hvor malmtogene fra Sverige køres til Narvik, hvor malmen udskibes. El.15-lokomotiverne er skabt hertil, og to eksemplarer ses her i Narvik med et netop ankommet malmtog.I dag er malmtrafikken overtaget af nye lokomotiver, og El.15-lokomotiverne er solgt til det svenske godsselskab Hector Rail. Lokomotiverne anvendes dog stadig også i Norge, som her hvor et Hector Rail tog fra Sverige netop er ankommet til Hønefoss.


Godstrafik eksisterer heldigvis også uden for hovedstrækningerne. Her er Di.3 629 netop ankommet til Dombås med et godstog fra Åndalsnes. Ved siden af er en El.14, der skal overtage vognene for den videre færd mod Oslo klar til rangering.Rejsegods har altid været en naturlig del af jernbanen i Norge, og der er ofte en flittig ekspedition, når togene holder. Her er dagtoget fra Trondheim til Mo i Rana ved at blive læsset
.Alle billeder er mærket med copyright-mærke. Eftertryk/kopiering er ikke tilladt, men hvis man ønsker at anvende et eller flere af mine billeder, er man meget velkommen til at sende mig en mail. Det gøres fra forsiden, hvor der findes et link i det grønne felt nederst på siden.Menuen til venstre giver mulighed for at springe mellem de enkelte fotosider, eller at returnere til forsiden.
 

© 2009 www.christianbruun.dk