Priser og betingelser


Priser for erhvervsmæssig brug:

Anvendelse på Internet:   
Tidsbegrænset brug (op til 30 dage):      DKK 500,00
Tidsubegrænset brug:                             DKK 750,00

Anvendelse i trykt medie:
Indtil 500 eksemplarer:                            DKK 500,00
Over 500 eksemplarer:                            DKK 750,00

Alle fotos leveres elektronisk på CD-rom eller pr. e-mail efter ønske.


Betingelser for brug:

Ophavsretten til alt leveret materiale forbliver til enhver tid min, Christian Bruuns, med mindre der er tale om kommerciel fotografopgave hvor brugsretten således er overdraget, dog kun ifølge særlig skriftlig aftale. 

Billeder må kun anvendes til det aftalte formål. Billedpriser er normalt gældende for engangsproduktion, med mindre andet er aftalt. Billeder må ikke overdrages til tredjemand uden udtrykkelig aftale med mig. 

Billeder må ikke lagres elektronisk udover den tid der er nødvendig for den aktuelle produktion. Når produktionen er afsluttet, skal de leverede billeder straks slettes fra al elektronisk lagring eller anden fysisk lagring. 

Ved offentliggørelse af billeder skal der anføres ”foto: Christian Bruun”. Udelades dette beregnes et tillæg på 100% i forhold til billedprisen. 

Ved brug af billeder påhviler det udelukkende brugeren at sikre sig tilladelse til offentliggørelsen, i det givne medie og den givne sammenhæng, fra de afbildede personer, med mindre anden aftale er truffet herom. Ved offentliggørelse af billeder, hvor en del eller hele motivet forestiller anden ophavsretsmands værk, er bruger alene ansvarlig for eventuelle økonomiske krav. 

Billeder må ikke udsættes for nogen form for manipulation, herunder sammenkopiering, sammenklipning og collage, uden min, Christian Bruuns, tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Udelades denne, beregnes et tillæg på 100% i forhold til gældende prisliste. 

Billeder leveret til privat/personlig brug må ikke publiceres eller gøres til genstand for anden offentliggørelse – ej heller hjemmeside.

Konstaterer jeg billeder offentliggjort uden min forudgående tilladelse, fremsendes der faktura med et tillæg på 100% i forhold til billedprisen. 
Lokaltog fra Moravice ankommer til banegården i Rijeka i Kroatien.
 

Hvis du ønsker at bruge et af mine billeder, eller spørge efter et du måske ikke fandt her på hjemmesiden, kan du sende mig en mail ved at klikke herunder:

Send mig en e-mail

© 2012 www.christianbruun.dk