SlovakietDe Skoda-byggede skinnebusser af type 810 er stadig i drift rigtigt mange steder i Slovakiet. Her mødes to skinnebustog i Prešov.

Moderniserede vogne hedder typisk 812, og nogle er også, som vognen i baggrunden der anvendes af baneafdelingen, overgået til andre formål. Et 4-vogns skinnebustog afventer afgang fra Pre
šov.Skinnebustogene betjener typisk mindre baner, og korresponderer, som her i Kysak, med de større tog.


Et eksprestog til Košice ankommer her til Kysak, trukket af en af de Skoda-byggede 350-maskiner.


I Bratislava står her en 362'er, ligeledes en Skoda-konstruktion, klar med et eksprestog
.

 
Ældre lokomotiver er der også en del af i Slovakiet. Her er det en 240'er med godstog, der passerer igennem Bratislava
.


Ikke alle lokomotiver ser lige friske ud. Denne 240'er ville nok ikke tage skade af en klat maling.


Slovakiet har både 25 kV vekselstrøm og 3 kV jævnstrøm som kørestrøm. En 183'er, der er et rent 3 kV-lokomotiv holder her klar i Haniska Pri Košiciach, hvor US Steel har et stort produktionsanlæg.
Til tungere rangering anvendes mange steder 742-lokomotiver. Her hviler et eksemplar ud mellem opgaverne i Bratislava
.

Lokaltog køres mange steder af 460- eller 560-sæt. Her er et 460-sæt ankommet til Prešov.


Et noget grafittihærget sæt holder her klar i Košice. Gardinerne i førerrummet er trukket ned for at holde den værste sol ude indtil afgang.

 
Det er ikke kun grafitti der giver alternative udseende vogne. Totalreklamer findes også, som her hvor et tog i Ko
šice har en reklamevogn for hovedpinepiller med i toget.
Et meget stilrent eksprestog fra Ko
šice til Bratislava holder her klar til afgang fra Košice med en 362'er i front.


Et andet eksprestog, her med en 350'er i front, har netop passeret et mindre vandløb ved Trebejov.

Alle billeder er mærket med copyright-mærke. Eftertryk/kopiering er ikke tilladt, men hvis man ønsker at anvende et eller flere af mine billeder, er man meget velkommen til at sende mig en mail. Det gøres fra forsiden, hvor der findes et link i det grønne felt nederst på siden.Menuen til venstre giver mulighed for at springe mellem de enkelte fotosider, eller at returnere til forsiden.
 

© 2010 www.christianbruun.dk