Tyskland



Flagskibet hos de tyske forbundsbaner var i mange år de legendariske 103'ere. Her buldrer den sidste i regulær drift hos DB, 103 245-7 igennem Gablingen med et ICE-erstatningstog fra Leipzig til München.








Tyskland er kendt for store serier af ensartet materiel. Her passerer en 111'er med et regionaltog igennem Kaltenbrunn på en kold vinterdag.









Der er dog også mindre lokomotivserier, som eksempelvis 181'erne, der er bygget til den grænseoverskridende trafik til Frankrig. Her er et IC-tog til Luxembourg på vej over Mosel i udkanten af Koblenz.








Mange internationale tog køres med fremmed materiel, som eksempelvis her hvor et TGV-tog på vej fra Paris til Stuttgart gør ophold i Kassel.









Der kører også små internationale tog, som her hvor et dansk IC3-tog er på vej over broen ved Fehmernsund på vej hjem til Danmark.









Der køres også masser af grænseoverskridende nattog med fremmed materiel, som her hvor en tjekkisk 371'er står klar med et nattog i Dresden, der, via Tjekkiet, skal til Wien og Bratislava.








I Sydtyskland ser man en del østrigske maskiner, som her i Rosenheim, hvor en østrigsk 1116'er er under indkørsel med et tog fra Italien til München.









I München ser man også eksprestog til/fra Schweiz, som her hvor to 218'ere er ved at trykke en stamme schweiziske vogne ud på personvognsdepotet.









Også i godstrafikken ser man mange operatører, som her hvor et godstog fra ITL med en indlejer østrigsk 1116'er i front passerer gennem Bremen Hbf.









Den dominerende godsoperatør er dog forbundsbanerne selv. Her passerer en 152'er gennem stationen i Wuppertal.
























Godstrafikken er i det hele taget ret omfattende i det meste af Tyskland. Her er to 225'ere med et bundtømningstog taget ind til overhaling i Ravensburg.









Godstog der skal hentes på sidespor kan sagtens være af en karakter hvor det er togmaskiner der anvendes i stedet for rangermaskiner. Her er en 225'er ved at trække et tungt læs ind på stationen i Laupheim West fra den nærliggende grusgrav.






Der er dog også god beskæftigelse til mange rangermaskiner, som her i Gablingen hvor en 362'er er beskæftiget med rangering af gastankvogne.









Mange godstog køres med forspandslokomotiver, som her hvor to 185'ere passerer gennem Nersingen med et bloktog.









Også mange små godsoperatører har anskaffet sig moderne lokomotiver, som eksempelvis 185'erne. Her står 185 546-9 klar med et af LTH Logistiks godstog i Regenburg Ost.








Også på infrastrukturarbejder er der opstået nye operatører, som eksempelvis Eichholz GmbH, der ejes af Strabag, der hovedsageligt kendes fra vejbyggerier. Materiellet består dog overvejende af ældre sager som eksempelvis de gamle danske MY'ere. Her et billede fra selskabets værksted i Haldensleben.





Forbundsbanerne bruger nu også ældre materiel. Her gør et måletog bestående af to gamle skinnebusser ophold i Biberach.










Lokaltog kan nu også være af ældre dato, som her hvor et S-tog i Berlin er under indkørsel til Tiergarten.










627-vognene er heller ikke helt nye. Her gør en solokørende vogn ophold i Bad Waldsee.










Ældre motorvogne er også i drift hos mange private lokaltrafikoperatører. Her er det et par af Bodensee-Oberschwaben Bahn's VT 60-motorvogne der gør holdt i Oberzell på deres vej til Friederichshafen.







Arriva kører også trafik i Tyskland, blandt andet som Arriva Länderbahn Express, der går under navnet "Alex". Her forlader et Alex-tog Buchloe.










De private operatører har også en del moderne togsæt. Her er et af Eurobahns LINT-togsæt ved at udveksle passagerer i Wesseln.









Forbundsbanerne har nu også anskaffet mange nyere lokaltogsæt, som her hvor et 425-togsæt gør ophold i Wuppertal.










Selv om der er investeret massivt i nyt regionaltogsmateriel, ser man stadig de gamle Einheitslok og de kendte Silberlingenvogne, omend i nye farver, gøre god fyldest. Her ankommer et regionaltog fra München til Salzburg til Rosenheim.






En tilsvarende stamme er her ankommet til Mittenwald en kold vinterdag.











Mange regionaltog er dog fortsat lokomotivtrukne, takket være de mange dobbeltdækkervogne, der altid har været meget anvendt i det gamle Østtyskland. Her er en stamme af de ældre dobbeltdækkervogne, delvist i nye farver, fotograferet ved Tiergarten i Berlin.






Nyere generationer af dobbeltdækkervognene ses praktisk taget overalt. Her er en 218'er på vej til Friedrichshafen med en stamme fotograferet lige syd for Mochenwangen.








Også IC-tog køres som lokomotivtrukne tog, ofte med styrevognsstammer, som her hvor et IC-tog forlader München Hbf.










En 112'er med et mere traditionelt persontog passerer her Tiergarten i Berlin.











En 110'er er her netop kørt fra trinbrættet ved Kuchen på sin vej mod Stuttgart med et kort lokaltog.










To generationer af tyskernes "standard- regionaltog" mødes her i Geislingen, hvor der i spor 1 står en 110'er med en stamme "Silberlingen"-vogne som lokaltog til Stuttgart, mens en 146'er med en stamme dobbeltdækkervogne som lokaltog til Mosbach-Neckaretz ankommer i spor 3.






Regionaltog fra Stuttgart til Lindau kører ind på stationen i Geislingen. Toget trækkes af en 146'er, men i Ulm bliver der skiftet lokomotiv til en 218'er der tager sig af den uelektrificerede del videre til Lindau.





 


Regionaltog fra Ulm til München gør her ophold i Nersingen. På grund af mangel på dobbeltdækkerstyrevogne, er der en styrevogn af Silberlingen-generationen forrest i toget, der ellers består af dobbeltdækkervogne og en 111'er som trækkraft.






Regionalexpres fra Basel til Stuttgart, bestående af to 611-sæt,buldrer her igennem landskabet  lidt nord for Bad Schussenried.









En radiostyret 294'er som rangerende lokalgodstog er her igang med at løbe omkring en stamme godsvogne i Biberach.










En 110'er forlader München Hbf. med en lang stamme Silberlingen-vogne.











To typer "Einheitslok" mødes i Rosenheim. Bagest er en 111'er bagest på et styrevognstog til München, mens lokomotivføreren på 151'eren forrest er beskæftiget med bremseprøve på det godstog, som han netop er blevet koblet på.






Også i Tyskland er statsbanerne splittet op i person- og godstrafik. 225'eren her er blevet mærket med Railionlogo'er, og ses her lige syd for Biberach med et godstog med nye Iveco-lastbiler på vej sydpå.








Fascinationen af tog starter gerne tidligt ! Her holdes der øje med et indkørende regionaltog til Stuttgart på Biberach station.










En "russerdiesel", også kendt som Baureihe 234 ankommer til Biberach med et IC-tog til Innsbruck, mens en enlig passager gør klar til at stige ombord.








 
Aftenstemning i Biberach. I spor 1 holder et rangerende godstog, der er igang med at rangere de lokale godsvogne, mens reginaltoget til Ulm er ved at ankomme i spor 3.








IC-tog på vej til Innsbruck med to 218'ere i forspand dundrer igennem Schemmerhofen, hvor der ikke længere stopper nogen persontog. Der læsses til gengæld af og til vogne fra den lokale grusgrav fra lasteanlægget i forgrunden.






Alle billeder er mærket med copyright-mærke. Eftertryk/kopiering er ikke tilladt, men hvis man ønsker at anvende et eller flere af mine billeder, er man meget velkommen til at sende mig en mail. Det gøres fra forsiden, hvor der findes et link i det grønne felt nederst på siden.



Menuen til venstre giver mulighed for at springe mellem de enkelte fotosider, eller at returnere til forsiden.
 

© 2010 www.christianbruun.dk