UngarnBudapest Nyugati Pályaudvar er en af hovedstadens travle hovedbanegårde. Her står et af de talrige M41-lokomotiver klar til afgang fra et af de korte perronspor udenfor den imponerende banegårdshal.
 De ungarske baner moderniseres i raskt tempo. Her gør et nyere Traxx-lokomotiv med et persontog ophold i Fonyód mens et af de gode gamle skinnebustog holder klar til at bringe rejsende videre ad sidebanen til  Kaposv
ár. Stadlers Flirt-togsæt har også gjort deres indtog i landet. Her ses et dobbeltsæt på vej mod Budapest
forlade Györ.


Gammelt materiel dukker også op. I forbindelse med at GYSEV overtog persontrafik på nogle dieselstrækninger fra MÁV måtte man indleje nogle tidligere tyske "Ludmilla'er" fra Rumænien. En af maskinerne ses her under udkørsel fra Uzsa med et kort persontog.


Brugen svandt dog noget, da en del af disse strækninger blev elektrificeret. 651 002-3 ses her med et Intercitytog til Budapest mellem Csorna og Szil-Sopronnémeti kort før der kom spænding på køreledningerne.
Samarbejdet mellem GYSEV og MÁV er ganske tæt, og mange tog består af begge selskabers materiel. Her er et MÁV-tog ved at optage 3 GYSEV-vogne i Csorna.

Med 379 eksemplarer bygget, er V43 det mest udbredte lokomotiv i Ungarn. Her ses et eksemplar ved Nemeskeresztúr med et internationalt tog til Slovenien.

 Her ruller et andet eksemplar til perron ved Balatonzsárzsó, hvor dagens badegæster skal med toget hjem. 


V43-lokomotiverne har været rigtige slidere. Her ruller et eksemplar afsted fra depotet ved Budapest Keleti 
Pályaudvar for at tage sig af nye opgaver.

 Budapest Keleti Pályaudvar ekspederer en del internationale tog, og udenlandsk materiel ses tit ved depotet, som her hvor en slovakisk type 350 står parkeret. 

Også rumænske lokomotiver gør ophold på depotet ved
Budapest Keleti Pályaudvar. Her en af de så talrige  maskiner af type 40.

De rumænske type 40-lokomotiver har i nogen grad fået nye ejere, og nogle er også havnet i Ungarn, hvor blandt andet selskabet
Magyar Magánvasút anvender dem i sine godstog. Her i et tankvognstog i Kelenföld.Der er dukket flere nye operatører op, der anveder brugte udenlandske lokomotiver. Selskabet Floyd har været helt i England for at hente dette tidligere Britsh Railway class 86-lokomotiv, der her ses på depotet ved
Budapest Keleti Pályaudvar.Ungarn har engang haft et omfattende 760 mm smalsporsnet, men kun få linjer har trafik i dag. En af dem er banen mellem Balatonfenyves og
Somogyszentpál. Her ses et af dagens tog ved Pálmajor på vej til Balatonfenyves. Samme tog ses her kort efter ankomst til den spartanske smalsporsstation i Balatonfenyves. Få hundrede meter derfra ligger der en normalsporsstation på hovedlinjen syd om Balatonsøen. 
En enlig passager gør klar til at stige ombord i lokaltoget trukket af M61 020 i Nemesgulács-Kisapáti.


De allestedsnærværende skinnebusser udgør her et større lokaltog der ankommer til Öreglak.


Mange år efter dampdriftens ophør gør de russisk-byggede M62-lokomotiver deres til at der stadig er en vis røgudvikling på stationerne. M62 151 er her klar til afgang fra Tapolca med et større persontog.

 


Værkstedsfaciliteterne er ikke altid de bedste i Ungarn. I Tapolca foregår en stor del af vedligeholdsarbejderne udendørs. Der arbejdes på M47 2158, mens M61 010 i forgrunden venter på at det bliver dens tur.M61 010 med et kort persontog i Balatonszentgyörgy.
 


M61 006 er netop ankommet til Tapolca med et større persontog.M61 020 og M41 2150 med hvert sit persontog afventer afgang fra Tapolca.Et eksprestog trukket af V43 1120 venter på afgang fra Szeged.M62 158 netop ankommet til Tapolca med et godstog.Et kort persontog bestående af et par tidligere østrigske vogne ankommer til Tapolca med M41 2188 som trækkraft.


Moderniseret M41 med Caterpillar-motor i stedet for den oprindelige SEMT-Pielstick i Tapolca. I forbindelse med ombygningen får lokomotiverne nye numre. M41 2308 var oprindeligt M41 2180. 
Lokaltog til Celldömölk holder klar i Györ. I togets forende befinder M41 2114 sig.Et større persontog trukket af GYSEV's 1047 501-0 ankommer til Györ.Et langt skinnebustog er under indkørsel til Györ, mens et par østrigske 1116-lokomotiver står og venter på nye opgaver.


Et kort lokaltog er netop ankommet til Kecskemét trukket af V43 1223.

 

De rejsende er klar til at entre ekspressen til Szeged, der her ruller ind på stationen i 
Kecskemét.


En cykel lastes ombord på lokaltoget til Szolnok, der holder klar til afgang fra 
Kecskemét.


En skinnebus rangeres frem til perron i 
Kecskemét, mens de ventende passagerer ser til.

Alle billeder er mærket med copyright-mærk. Eftertryk/kopiering er ikke tilladt, men hvis man ønsker at anvende et eller flere af mine billeder, er man meget velkommen til at sende mig en mail. Det gøres fra forsiden, hvor der findes et link i det grønne felt nederst på siden.Menuen til venstre giver mulighed for at springe mellem de enkelte fotosider, eller at returnere til forsiden.
 

© 2016 www.christianbruun.dk