MakedonienJernbanerne i Makedonien består af en elektrificeret hovedlinje mellem Serbien i nord og Grækenland i syd, og et antal mindre trafikerede uelektrificerede sidebaner. Her gør et 712-togsæt ophold i Tetovo på sidebanen til Kičevo.Banen trafikeres også af lokomotivtrukne tog. Her gør 661 241 ophold i Žerovjane med et tog til Skopje
.


Banegården i Skopje, opført efter jordskælvet i 1963, er hævet over terræn og opført på en stor brokonstruktion
Stationen fremstår idag dog noget nedslidt. Her ankommer 661 241 med IC-tog fra Kosovo.Der køres en del lokomotivtrukne tog, også små lokaltog, som her hvor 441 754 passerer Madžari med en enkelt vogn
.


661 237 gør ophold i Titov Veles med et lokaltog til Bitola
.


 
Hovedlinjen mellem Serbien og Grækenland genererer en del godstrafik. Her ses 461 117 kort før Skopje godsbanegård
.

Et sydgående godstog ankommer til Titov Veles, hvor det skal optage vogne inden videre færd. Toget trækkes af 442 002, der er købt brugt i Kroatien
.
Alle billeder er mærket med copyright-mærke. Eftertryk/kopiering er ikke tilladt, men hvis man ønsker at anvende et eller flere af mine billeder, er man meget velkommen til at sende mig en mail. Det gøres fra forsiden, hvor der findes et link i det grønne felt nederst på siden.Menuen til venstre giver mulighed for at springe mellem de enkelte fotosider, eller at returnere til forsiden. 

© 2011 www.christianbruun.dk