SverigeSverige er et stort land, og jernbanen har haft en kæmpe betydning for såvel person- som godstransport. I Kil er en Y1'er på vej ind i det fjerne på en kold vinterdag.

De store afstande betyder også at nattog giver god fornuft. Her er Rc6 1400 klar til afgang på Göteborg C med et nattog til Storlien.

Sverige er også masser af overkørsler med det kendte skilt "Livsfarlig ledning" i galger over vejen. Her nærmer Rc6 1354 med et kort persontog sig en overkørsel ved Frändefors.
Noget andet meget synonymt med sven- ske jernbaner må være de brune kobbel- stangslokomotiver af hovedlitra D.
Her holder Du2 541 klar i Alvesta med et kort persontog.
D-lokomotiverne har været anvendt i alle typer af tog, men i de sidste år mest i godstog. Her er Du2 563 fanget lige uden for Kristianstad med et godstog.

Den sidste generation af D-lokomotiver var litra Da, der ligeledes har været brugt i al slags trafik. Her forlader Da 809 Malmö C med et tog til Trelleborg.

D-lokomotivernes afløser må i det væsentligste siges at være Rc-lokomo- tivet. Her stikker Da 822 og Rc4 1198 næserne frem ved depotet i Hässleholm en dejlig forårsdag.
En enkelt variant af D-lokomotiverne lod sig imidlertid ikke erstatte af Rc-lokomo- tiverne, nemlig de store 3-delte malmtogs- lokomotiver litra Dm3, selv om det blev forsøgt. Først i de senere år er lokomotiv- erne ved at blive erstattet af nye lokomo- tiver. Her hviler Dm3 978/977/976 ved depotet i Kiruna mellem to ture.

Rc-lokomotiverne blev ligesom D-lokomo- tiverne den fremherskende lokomotivtype i en lang årrække i alle slags tog. Her holder Rc1 1020 med et lokaltog til Malmö på daværende Helsingborg C.
Netop de små lokaltog er imidlertid en tjeneste som Rc-lokomotiverne er kommet væk fra siden. Her er samme motiv blot få år senere, hvor et nybygget X10-togsæt har overtaget tjansen, der samtidigt er overtaget af länet.Helsingborg havde også tidligere den specialitet at der var en færgestation i den ene ende af byen, en centralstation midt i byen, og godsbanegården i den modsatte ende af byen. Godsvogne til og fra færgerne blev derfor flere gange dagligt kørt igennem byens gader, som her hvor V4 143 og Z66 610 er på vej fra Helsingborg F med et træk godsvogne.
Udkørslen fra færgestationen foregik til gengæld via denne meget imponerende stålbro, hvor en Rc'er er på vej nordpå med et langt persontog.

Også i godstog er Rc-lokomotiverne en fast bestanddel. Her passerer Rc4 1263 Lammhult station med et langt godstog.


Med tiden er Rc-lokomotiverne kommet i mange farver, og har forskellige ejere. Resterne af datidens SJ ejer i dag en række lokomotiver, der lejes ud til operatører, som her hvor Rc6 1331 benyttes af Connex til selskabets nattog til Norrland. Her ses toget før afgang fra Göteborg C.

De norske statsbaner har også anskaffet Rc-lokomotiver, omend med kraftigere motorer. De er dog leveret med en anden vognkasse og har i Norge litra El.16.
Her mødes Rc2 1028 med et godstog med El.16 2207 der er på vej til Oslo med et eksprestog i Trollhättan.


Samtidigt med de sidste Da-lokomotiver, forsvandt også de 10 eksprestogslokomo- tiver litra Ra fra 50'erne. Her holder såvel Ra som Da og Rc sammen med værk- stedets tjenestebil parkeret ved depotet i Malmö.Et kig ind på værkstedet afslører foruden Rc-lokomotiver, også fronten af en Y3 bagest og et X10-sæt forrest.


X10-togsættene blev foruden i Skåne også at finde i Stockholm og Göteborg. Særligt i Göteborg var de et stort løft, da de afløste lokaltog oprangeret af et antal B6-vogne fra 40'erne og et Hg-lokomotiv i hver ende. Her er Hg2 780 netop ankom- met til Göteborg C med et af disse lokaltog.


Hg-lokomotiverne var ellers primært bestemt til mindre godstog og til tungere rangertjenste. Her holder Hg2 667 pause, mens Hg2 772 er travlt beskæftiget med rangeringen på Hallsberg godsbanegård.
På de ikke-elektrificerede strækninger og banegårde var det T43- og T44-lokomo- tiverne der havde og stadig har tilsvar- ende tjenester. Her passerer en T44 på vej til Ystad med et godstog fra Malmö den nedlagte Börringe station, der var forgreningsstation for banen til Smyge- hamn og derfor har haft et pænt sporareal en gang.
Banen til Ystad (og videre til Simrishamn) er siden blevet elektrificeret, og også her har Rc-lokomotiver overtaget godstogene til og fra Ystad mens persontrafikken køres med X11-togsæt og Øresunds- togsæt i DSB's direkte tog til Bornholmer- færgen. Her ankommer Rc2 1294 en tidlig vintermorgen til Ystad med et godstog.

En anden typisk svensk ting er de talrige smalsporsbaner. I 80'erne var der blandt andet stadig trafik på Växjö - Västervik og her passerer Tp 3515 Evedal station med et godstog med nye Volvo entreprenør- maskiner på vej til Växjö og derfra videre ud i verden. Maskinerne er læsset på normalsporsvogne, der står på såkaldte overføringsvogne.
En anden smalsporsbane i drift var banen fra Vetlanda til Järnforsen. Her er Z4p 402 og 399 beskæftigede med rangering af overføringsvogne i Kvillsfors. Denne bane blev i øvrigt i 1987 omlagt til normalspor.

 


Også strækningen Nossebro - Vara - Skara - Götene havde i 80'erne smal- sporet godstrafik. Her er Tp 3500 igang med at rangere overføringsvogne med tomme tømmervogne i Vara, der var overgangsstation til normalsporet.Noget andet typisk svensk er "Rälsbus- sarna" af Y6 - Y8 typen. Her  holder et af dagens tog i Simrishamn, oprangeret af to Y7-motorvogne og en styrevogn med pakrum litra UBF6z imellem.

 Rälsbussarna har også været anvendt i hurtigtog, som her ved Vinslöv, hvor 5 Y8-motorvogne udgør et hurtigtig fra Karlskrona til Hässleholm.

Rälsbussarna blev i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne erstattet af Y1-motor- vogne. Her ses 1341 i Tomelilla som lokaltog mellem Simrishamn og Ystad.

Fra Ystad foregik den videre rejse mod Malmö med Y3-togsæt. Disse var oprindeligt bygget som hurtigtogssæt til de ikke-elektrificerede hovedlinjer, men blev efterhånden fortrængt til mindre vigtige linjer.Og sådan så der ud i Nykroppa 10 år senere, hvor Y3-erne er under ophugning. Desværre er der ikke bevaret et Y3-togsæt for eftertiden.

Y3'erne havde "en elektrisk fætter", nem- lig X9-togsættene, der skulle stå for hurtig- togstrafik på elektrificerede linjer. Også disse togsæt fandt med tiden vej til mindre betydningsfulde linjer, og her holder et togsæt i Kristianstad klar til afgang mod Hässleholm.


Der blev også bygget en elektrisk version af Y6-typen, men det private selskab TGOJ lod endvidere flerdelte udgaver bygge. Senere er disse endt forskellige steder, også som indsatstog i lokaltrafik- ken omkring Stockholm, som her hvor X23 201 og X20 203 ses i Rotebro som pendeltåg til Tumba så sent som i maj 2002.

Dagens afløser hedder Regina, og findes også i flere varianter. Her er det Värm- landstrafiks X53 3284, der netop er blevet kørt ind i eftersynshallen i Kristinehamn for et mindre eftersyn.
Togsæt overtager mere og mere person- trafik. Her er Västtrafiks Y32 1411 klar med regionaltog til Mariestad og NSBs BM73 146 klar med ekspressen til Oslo på Göteborg C.
I "gamle dage" var et internationalt tog lokomotivtrukket. Her er Rc2 1055 klar til at afgå fra Varberg med et tog til Køben- havn mens et X9-togsæt netop er ankom- met fra Borås
. 
Og her er nøjagtigt det samme billede taget 15 år senere. Farverne er blevet blå, og eksprestoget er nu et X2-togsæt der opereres af selskabet "LINX" og rejsen til København går nu via Malmö og ikke Helsingborg, mens lokaltoget til Borås er blevet et X12-togsæt.


LINX er ikke det eneste forhenværende selskab, der har trafikeret Västkustbanan. På et tidspunkt udliciteredes trafikken til selskabet "Sydvästen", der desværre kun holdt i få måneder, før det gik konkurs. Her er et af selskabets tog klar til afgang fra Malmö C med indlejede Rc6 1338 i front.


Mange steder i Sverige er statsbanernes monopol blevet brudt, også på läns- grænseoverskridende trafik. Et af de første steder var på trafikken til og fra Norrlandet, hvor Tågkompaniet og siden Connex har haft trafikken. Siden har SJ dog overtaget igen
. Her er Tågkompaniets Rc nr. 9 ankommet til Stockholm med nattog fra Narvik. 
Mange steder har udbud af trafik også ledt til nye farver. Länstrafikken overtog trafik- ken mellem Varberg og Borås under navnet "Viskadalstrafiken" og lod nogle X9-togsæt male i dette design. 
Til trafikken mellem Kristianstad og Karlskrona indkøbtes helt nye togsæt af samme type som DSB's IC3-tog Disse tog blev kendt som Kustpilen og har siden trafikeret flere strækninger i det sydlige Sverige, ligesom de en overgang kørte til København. Her ses Y2 1375 i Tyringe.


En materieltype der i særdeleshed har kunnet ses i mange forskellige designs er Y1'erne. Her er en af Inlandsbanans vogne ved at blive tanket på depotet i Östersund inden dagens dont
. 
Også på den sydligste del af Inlands- banan har der kørt Y1-vogne, blandt andet som her i regi af Värmlandstrafik, hvor Y1 1306 en sen aften er nået til Storfors på sin vej mod Filipstad.
Storfors trafikeres også dagligt af Tågåkeriet i Bergslagen. Her er T43 107 netop ankommet med et godstog fra Filipstad. Lokomotivets design skyldes en rolle som "stand-in lokomotiv" i tilfælde af nedbrud for det lokomotiv (TMY 106), som man udlejede til filmindspilningerne til Lars Von Triers "Dancer in the dark"
.
 
Et andet af Tågåkeriets lokomotiver, TMY 103 ankommer her til Hällefors, mens TGOJ Ma 404 holder klar med et mod- gående godstog.
 
Der er efterhånden en del forskellige godsoperatører. BK Tåg der her passerer igennem Halmstad på vej mod Åhus med Ma 825 og T43 229 eksisterer ganske vist ikke mere, men det ugentlige tog mellem Vodkafabrikken i Åhus og havnen i Göte- borg køres stadig.

 
Også i international godstrafik er der flere operatører. Her passerer et CargoNet- godstog på vej fra Alnabru ved Oslo til Sävenäs ved Göteborg igennem Öxnered station. 
En anden stor operatør er Hectorrail, der startede med at indkøbe 6 brugte norske malmtogslokomotiver, men siden har udvidet betragteligt med både nye og brugte lokomotiver. Her er 161.101-1 på vej over en overkørsel ved Brålanda med et tog fra Norge på vej til Grums.

 
Hector Rail lejer også trækkraft ud. Her holder 142.105-8 i Göteborg som trækkraft for Connex' nattog "Utmanaretåget" til skisportstedet Åre. Et tog der opstod efter at nattogstrafikken er blevet givet fri i Sverige.


 
Selvom der er kommet mange nye opera- tører til, køres SJ stadig masser af tog. Her lukkes dørene i IC-toget til Stockholm på Göteborg C, mens Västtrafiks Reginatogsæt venter på at det bliver dets tur.


Alle billeder er mærket med copyright-mærke. Eftertryk/kopiering er ikke tilladt, men hvis man ønsker at anvende et eller flere af mine billeder, er man meget velkommen til at sende mig en mail. Det gøres fra forsiden, hvor der findes et link i det grønne felt nederst på siden.Menuen til venstre giver mulighed for at springe mellem de enkelte fotosider, eller at returnere til forsiden.
 

© 2009 www.christianbruun.dk